סיעוד ביתי

הסיעוד הביתי מאפשר לקשיש להישאר בסביבת מגוריו ולקבל סיוע בפעולות יומיומיות מבלי לאבד את תחושת העצמאות.

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד נקראת גם חוק סיעוד שניתנת על ידי הביטוח לאומי. לפיכך ביטוח לאומי נותן גמלת סיעוד למי שהגיע לגיל פרישה והוא גר בביתו, וזקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יומית כמו: רחצה,הלבשה, הגשת מזון, אכילה, התהלכות בבית וכיו"ב,או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו. שירות הסיעוד ניתן רק לקשישים שזקוקים לסיוע ועזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יומית, ולא למי שזקוקים לשירותי משק בית.

השירותים האפשריים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו שירותים אלה וניתן לספק לו אותם:

 • עזרה של מטפל/ת בבית המבוטח.
 • טיפול במרכז יום לקשישים.
 • אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים.
 • משדר מצוקה.
 • שירותי מכבסה.

השירותים יינתנו על פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד. על מנת לקבל גמלת סיעוד יש למלא טופס הגשת תביעה לגמלת סיעוד.

תנאים הקובעים את זכאות המבוטח לגמלת סיעוד:

 • תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
 • מבחן הכנסה:

סכום הכנסה עד 8,619 ש"ח – זכאי לגמלה מלאה

סכום הכנסה מעל 8,619 ש"ח ועד 12,929 – זכאי לגמלה מופחתת בשיעור של 50%.

סכום הכנסה עד 12,929 ש"ח – זכאי לגמלה מלאה

סכום הכנסה מעל 12,929 ש"ח ועד 19,394 – זכאי לגמלה מופחתת בשיעור של 50%.

תנאים נוספים:

 • קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים, המשולמת על ידי מדינה אחרת, לא תילקח בחשבון כהכנסה.
 • הוא אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.
 • נמצא שהקשיש זקוק לעזרתו במידה רבה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יומית כמו: להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכו'.., או הוא שנמצא שהינו זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
 • הוא גר בביתו, לא במוסד.

מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות לא יהיה זכאי לגמלה. ומי שמאושפז בבית חולים,זכאי לגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוז.

לאחר שתתקבל התביעה לגמלת סיעוד בסניף המוסד לביטוח לאומי, תתבצע בביתו של מגיש התביעה בדיקת מבחן תלות, אשר יבצע איש מקצוע (אחות או פיזיוטרפיסט). כדי לקבוע את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה. על פי תוצאות הבדיקה של הבודק יחליט המוסד לביטוח לאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, ויקבע את תקופת הזכאות ושיעור גמלת הסיעוד שלה יהיה זכאי.

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית. אם המבוטח אינו עונה על התנאים המפורטים, יודיע לו המוסד לביטוח לאומי בכתב, שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, במצב זה התובע יהיה רשאי לערער על ההחלטה הזאת.

על פי חוק ביטוח סיעוד, זכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים שיסייעו לו בביצוע פעולות היום יומית ובניהול משק הבית, על מנת להקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו והכול לפי מסגרת הזכאות.

במידה והחמיר מצבו הרפואי של המבוטח עליו או על משפחתו להגיש תביעה להחמרת מצב אל המוסד לביטוח לאומי לבדיקה מחודשת ולהגדיל את זכותו להוסיף שעות נוספות לגמלת הסיעוד לה הוא זכאי.הזכאות לגמלת סיעוד אינה נקבעת לצמיתות. כמו כן הועדה המקומית המכילה עובד סוציאלי, אחות ועובד המוסד לביטוח לאומי, היא שתקבע אילו שירותים יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד ומי ייתן לו אותם, לפי שיעור אחוז גמלת הסיעוד לה זכאי המבוטח, ועל פי חוות דעתם של העובדים המקצועיים (עובד סוציאלי ואח/ות).

בבית המבוטח יבקר עובד סוציאלי מטעם שירותי הרווחה במקום או אחות קופת חולים על מנת לבדוק מהם השרותים להם זקוק המבוטח ובאיזו חברת סיעוד יקבל את השרות. את שירותי הסיעוד יספקו חברות סיעוד וארגונים שהוכרו כנותני שירותים.

במידה והקשיש קיבל דחייה מהמוסד לביטוח לאומי ואינו מסכים איתה הוא או האופוטרופוס הממונה עליו רשאי לערער על ההחלטה לפני בית הדין לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה על סירוב מהמוסד לביטוח לאומי.

עוד בנושא:

מבחן תלות של ביטוח לאומי

אופן מבחן התלות

תוצאות מבחן התלות

מבחן תלות חוזר

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60

שינוי גודל גופנים