תנאי הזכאות לקצבת זקנה

קצבת הזקנה תלויה בעצם היות המבוטח תושב ישראל, במינו (גבר או אישה) ובאיזה גיל עלה לארץ.

גבר יהיה מבוטח בביטוח זקנה אם הוא תושב ישראל בן 18 ומעלה. אם הוא עלה לארץ לאחר גיל זה, הוא יהיה מבוטח בביטוח זקנה רק אם עלה לראשונה לפני גיל 62-60 (על פי תאריכי הלידה והעלייה לארץ). גברים שעלו לארץ לאחר גיל זה כמפורט בטבלאות הביטוח הלאומי.

אינם מבוטחים בביטוח זקנה ואינם זכאים לקצבת זקנה. בתנאים מיוחדים תשולם להם גמלת זקנה מיוחדת על חשבון משרד האוצר.

אישה תהיה מבוטחת בביטוח זקנה אם היא תושבת ישראל בת 18 ומעלה, ונולדה לאחר 1.1.1931. אם היא עלתה לארץ לאחר גיל זה, היא תהיה מבוטחת בביטוח זקנה,  רק אם עלתה לראשונה לפני גיל 60-62 (על פי תאריכי הלידה והעלייה לארץ המפורטים באתר הביטוח הלאומי). כפי שמפורט בטבלאות הביטוח הלאומי.

קיימים 2 מסלולי ביטוח לאישה, לצורך חישוב תקופת האכשרה שלה
מסלול הביטוח נקבע בהתאם למצבה המשפחתי של האישה (נשואה, רווקה, גרושה ועוד), ואם היא עבדה או לא עבדה. כיוון שאישה במהלך חייה עשויה לשנות את מצבה המשפחתי או התעסוקתי, גם מסלול הביטוח שלה משתנה מעת לעת בהתאם.

אישה תהיה מבוטחת במסלול ביטוח 1 אם היא עונה על אחד התנאים האלה:
– היא נשואה לבעל מבוטח בביטוח זקנה, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית.
– היא מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית

אישה תהיה מבוטחת במסלול ביטוח 2, אם היא אחת מאלה:
– אישה עובדת – בכל התקופות שבהן היא עובדת, בלי קשר למצבה המשפחתי.
– רווקה, גרושה – בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת.
– אישה נשואה שבעלה אינו מבוטח בביטוח זקנה – בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
– אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר – בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
– עגונה – אישה נשואה, שחלפו שנתיים מאז נעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחו"ל לפחות שנתיים, שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו הזמן – בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
– נכה – אישה המקבלת קצבת נכות, בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.

קבלת קצבת זקנה לשוהה בחו"ל

מעבר ממסלול ביטוח אחד לאחר
עם שינוי במצבה המשפחתי או התעסוקתי של האישה, משתנה גם הגדרת סוג הביטוח שלה, בהתאם למפורט למעלה. כך שכל אישה במהלך חייה יכולה שיהיו לה תקופות שבהן היא מבוטחת במסלול ביטוח 1 ותקופות שבהן היא מבוטחת במסלול ביטוח 2.

  • הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה 

קיימים שני גילאים מזכים: גיל פרישה מעבודה ויציאה לגמלאות (בכפוף למבחן הכנסות) וגיל זקנה (שהינו גיל 70 לגברים ו- 65 לנשים ואינו תלוי בגובה ההכנסות). גם גיל הפרישה וגם גיל הזכאות עולים בהדרגה ובהתאם לתאריך הלידה.

הגיל הראשון- גיל הפרישה:

כשתגיע לגיל הפרישה תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה, בתנאי שאתה/את עומד/ת במבחן הכנסות.
כלומר: בתנאי שהכנסתך מעבודה אינה עולה על סכום שנקבע, והכנסתך שלא מעבודה (כגון הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות) אינה עולה על כפליים ההכנסה המרבית. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון.

עד 30 ביוני 2004 גיל הפרישה היה 65 לגברים ו-60 לנשים.  החל ב–1 ביולי 2004 גיל הפרישה אינו אחיד כפי שהיה, והוא נקבע בהתאם לתאריך הלידה, כפי שמפורט בטבלאות הביטוח הלאומי:

http://www.btl.gov.il/benefits/old_age

מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת הבטחת הכנסה יקבלו את קצבת הנכות הכללית או את קצבת הבטחת ההכנסה עד לגיל הפרישה. מגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.
מקבלי דמי אבטלה, גברים ונשים, יקבלו את דמי האבטלה עד גיל הפרישה שנקבע לגברים. מגיל הפרישה שנקבע לגברים יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.

קצבת זקנה חלקית מגיל הפרישה ועד ההגעה לגיל הזכאות- אם הכנסתך החודשית עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית, תשולם לך "קצבת זקנה חלקית" שהיא הקצבה שהייתה מגיעה לך, פחות 60% מהסכום העולה על "ההכנסה המרבית" – ובלבד שסכום הקצבה ה"חלקית" המגיעה לך הוא לפחות 148 ש" לחודש (נכון לינואר 2012). על "קצבת זקנה חלקית" ניתן לוותר  ובפרק הזמן שאינך מקבל אותה, תזוכה בצבירת תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה.

הגיל השני- גיל הזכאות לקצבת זקנה:

אם לא היית זכאי לקצבת זקנה בגיל הראשון (גיל הפרישה), עקב הכנסות גבוהות, בגיל השני (גיל הזכאות לקצבת זקנה) תהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסותיך.

  • השלמת תקופת אכשרה (תקופות ביטוח)

השלמת תקופת האכשרה משמעותה צבירת חודשי וותק. קיימת תקופת אכשרה שונה לגברים ולנשים.

תקופת אכשרה לגבר:

תהיה זכאי לקצבת זקנה אם היית מבוטח בביטוח זקנה וצברת אחתמתקופות האכשרה האלה (תקופות ביטוח):

     60 חודשים בהם שולמו בגינך דמי ביטוח לאומי בעשר השנים שקדמו לגיל המזכה אותך בקצבת זקנה 

     או

     144 חודשים שבהם היית מבוטח בביטוח זקנה (במהלך החיים)

     או  

     60 חודשים לפחות שולמו בגינך דמי ביטוח לאומי, ובלבד שמיום שנעשית תושב ישראל לראשונה, גדול מספר החודשים שבהם היית מבוטח ממספר החודשים בהם לא היית מבוטח.

אם אתה תושב חוזר, ולא צברת תקופות אכשרה בהתאם למפורט למעלה, אתה יכול להיות זכאי לגמלת זקנה מיוחדת עד שתצבור תקופת אכשרה.

תקופת אכשרה לאישה:

אם הגעת לגיל הפרישה כשאת אישה נשואה (למבוטח בביטוח זקנה) או אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה , תהיי זכאית לקצבת זקנה מגיל הפרישה ואילך, וזאת במידה והיית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס' 2, וצברת אחת מתקופות האכשרה האלה (תקופות ביטוח):

     60 חודשים שבהם היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס' 2 ב- 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותך בקצבת זקנה 

     או

     144 חודשי ביטוח שבהם היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס' 2

     או

     60 חודשי ביטוח לפחות שבהם היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס' 2, ובלבד שמיום שנעשית תושבת ישראל לראשונה, גדול מספר החודשים שבהם היית מבוטחת ממספר החודשים בהם לא היית מבוטחת

במידה ולא צברת אחת מתקופת האכשרה המפורטות למעלה, את עשויה להיות זכאית לקצבת זקנה כשתגיעי לגיל הזכאות לקצבת זקנה, ובלבד שהיית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס' 1, וצברת אחת מתקופות האכשרה האלה (תקופות ביטוח):

60 חודשים שבהם היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס' 1, בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הזכאות לקצבת זקנה

או

144 חודשים שבהם היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס' 1.

נשים פטורות מתקופת אכשרה במידה והן אחת מאלה: גרושה, אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים, עגונה, אישה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה, אישה שקיבלה קצבת נכות כללית בחודש שקדם לחודש שבעבורו היא זכאית לקצבת זקנה. במידה והינך מתאימה לאחד מהקריטריונים את עשויה להיות זכאית לקצבת זקנה מגיל הפרישה ואילך.  
אישה רווקה שנולדה בארץ או שעלתה לארץ לראשונה אחרי גיל 55 -59, כפי שמפורט בטבלה הבאה: http://www.btl.gov.il/BENEFITS/OLD_AGE/achsharaIsha.aspx

תהיה פטורה מצבירת תקופת אכשרה. תקופת האכשרה שלה לצורך קבלת קצבת זקנה תהיה בהתאם לכללים שפורטו למעלה לגבי "גבר".

  • שולמו בעדך דמי ביטוח כחוק

עובד שכיר – אחריות תשלום דמי הביטוח בעדו מוטל על מעסיקו ולכן קצבת הזקנה שלו אינה נפגעת  במידה ולא הועברו התשלומים או שלמעסיק קיים חוב למוסד לביטוח לאומי. המבוטח השכיר כן אחראי לתשלום דמי הביטוח, בזמן שאינו מקבל שכר, לדוגמא בזמן חופשה ללא תשלום הנמשכת יותר מחודשיים.

עובד עצמאי  –  עליו לשלם את דמי הביטוח בעצמו. אם הוא ממשיך לעבוד, ומקבל קצבת זקנה – עליו לשלם דמי ביטוח רק לענף נפגעי עבודה.

מי שאינו עובד (לא כשכיר ולא כעצמאי) – עליו לשלם את דמי הביטוח בעצמו, עד למועד זכאותו לקצבת זקנה.

עקרת בית אינה חייבת לשלם דמי ביטוח, והיא תהיה עשויה להיות זכאית לקצבת זקנה כשתגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה. עקרת בית לפי חוק ביטוח זקנה נחשבת אישה תושבת ישראל, מבוטחת, נשואה (חוץ מאשה עגונה), שבן זוגה מבוטח וכן אלמנה שמקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים, והן אינן עובדות לא כשכירות ולא כעצמאיות.

  • אתה/את עומד/ת במבחן הכנסות (מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה)

זכאותך לקצבת זקנה מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה מותנית במבחן הכנסות. ההכנסות שנלקחות בחשבון לשם כך הן ההכנסות שלך בלבד מעבודה ושלא מעבודה (שכר, השכרת נכסים או השקעות) ולא הכנסותיו של בן הזוג. הכנסה מקצבה המשולמת על פי חוק ישראלי או דיני חוץ, או על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה  שנעשו בישראל או בחוץ לארץ (כגון פנסיה ממקום העבודה או פנסיה מגרמניה) או הפרשי הצמדה על מלוות או על פיקדונות או על תוכניות חיסכון (ובלבד שהם פטורים ממס הכנסה), אינם מובאים בחשבון בבדיקת זכאותך לקצבת זקנה.

כשתגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה, תהיה זכאי לקצבה, ללא קשר לגובה הכנסותיך ובתקופה שאינך מקבל קצבת זקנה בין תהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה להפוך את זה ללינק בשיעור של 5% עבור כל שנה עד להגיעך לגיל הזכאות.

באתר הביטוח הלאומי (www.btl.gov.il) קיים מחשבון המדמה לבדיקת זכאותך לקצבת זקנה. באמצעות מענה על שאלון, תוכלו לבדוק אם אתם עונים על תנאי הזכאות, ולפיכך עשויים להיות זכאים לקצבה.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60

שינוי גודל גופנים