קבלת קצבת זקנה למקבלי קצבאות נוספות מטעם הביטוח הלאומי

על פי החוק, לא ישלם לך המוסד לביטוח לאומי כמה קצבאות בפרק זמן אחד (חוץ מקצבת ילדים וגמלת סיעוד, שישולמו לך גם בזמן שאתה זכאי לקצבת זקנה) ועליך לבחור באחת הקצבאות הבאות:

אם אתה זכאי גם לקצבת זקנה וגם לקצבת שאירים (קצבת אלמן/ה) והשלמת "תקופת אכשרה" (תקופת ביטוח), תקבל קצבת זקנה מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת השאירים המגיעה לך. זכות זאת אינה ניתנת ל"עקרת בית" שזכאית לקצבת זקנה.

אם אתה זכאי גם לקצבת זקנה וגם לקצבת תלויים בנפגעי עבודה, תקבל קצבת זקנה מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת התלויים; או שתקבל מחצית קצבת זקנה ונוסף עליה קצבת תלויים מלאה.

 אם אתה זכאי גם לקצבת זקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, עליך לבחור באחת הקצבאות. אם בחרת בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת הזקנה המגיעה לך. בתנאים מיוחדים יהוון המוסד לביטוח לאומי את קצבת הנכות שלך (ישלם סכום חד-פעמי במקום הקצבה), ולאחר ההיוון תקבל את קצבת הזקנה המגיעה לך.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60

שינוי גודל גופנים