זכויות הדייר במעון

למרות שהמגורים במעון לכאורה מכתיבים סדר יום מובנה לדייר, עדין מקנות לו התקנות זכויות שאמורות להציב את איכות חייו במרכז פעילות המעון:

  • תשמר ככל הניתן פרטיותו של כל דייר, כולל בחדרי המגורים ובזמן המקלחות והחלפת הבגדים
  • הצוות יתחשב  ברצונותיו של הדייר ועל פי חוק זכויות החולה תשנ"ו 1996- במידה והינו צלול על הצוות להתחשב באופן הבו הוא מעוניין להיות מטופל, במידת רצונו לקבל טיפול רפואי וכן במידת רצונו ליטול את תרופותיו
  • הדייר זכאי ליחס של כבוד מצוות המעון ומהצוות המטפל
  • במידה ולא קיימת סכנה לדייר יתאפשר לו לצאת ולהיכנס באופן חופשי מהמעון ובלבד שהדבר יוודע לצוות מראש
  • לדייר תותר קבלת מבקרים באופן חופשי ועל פי רצונו ובלבד שהדבר לא יפריע לשאר הדיירים
  • כל דייר יקבל את דברי הדואר שלו סגורים
  • כל דייר יוכל להזמין ולהתקין בחדרו מכשיר טלפון

דייר מאושפז:

דייר הנכנס לבית החולים לאשפוז או שיקום ישמר מקומו במעון עד 45 ימים. לאחר 45 ימים ימציא מנהל המעון מסמך רפואי מבית החולים בו אושפז למפקח הרפואי לשירות לזקן ובו יפרט את סיכוייו לשוב למעון. במידה וקיים סיכוי שישוב בתוך שלושה חודשים ממועד האשפוז– ישמר מקומו עד שלושה חודשים ממועד זה.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60

שינוי גודל גופנים